Släp

Släp

Våra hyrsläp är alltid kontrollerade innan utlämning, för att tillgodose att alla ljusfunktioner och övriga funktioner, att dessa uppfyller föreskrifter och bestämmelser för att färdas på allmän väg.

Släpvagnskalkylator:
https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx

Gå till hyra av lokal vagn

Välj detta om du vill hyra en av våra lokala vagnar. Du hyr hos oss och lämnar hos oss.

 

Gå till hyra av en envägs släpvagn

Välj detta om du vill hyra en släpvagn på en station som är kopplad med Thule och lämna på en annan.